UNIFAST Servis s.r.o.

UNIFAST Servis s.r.o. | Kmochova 135/40, 614 00 Brno   | IČ: 02226634 

„Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany, provádíme pravidelné kontroly a realizace a nově také zajišťujeme služby v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

  • V současnosti zajišťujeme dodávky požárních ucpávek, protipožárních nátěrů,nástřiků a omítkovin.
  • Samozřejmostí je i provádění kompletních pravidelných ročních kontrol (revizí) provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jak v jednotlivých objektech, tak i komplexech budov a areálech.
  • Dále pak protipožární obklady ocelových a železobetonových konstrukcí, požární uzávěry, hasící přístroje, hydrantové systémy, vzduchotechnické klapky a uzávěry.
  • Poskytujeme zákonné roční prověrky v oblasti BOZP a PO, školení a zpracování dokumentace.
  • Zastoupíme vás při kontrolách Inspektorátu práce, krajské hygieny a hasičů.
 

Přejít na web společnosti